Styrelse

Sensomotoriska föreningen

Linda Fries-Åman, ordförande

Jag driver eget företag och tar emot klienter en dag i veckan. Övriga dagar skapar jag informationsgrafik på en dagstidning. De som kommer till mig är en blandning av alla åldrar med bl a stress, trauman, motoriska utmaningar och adopterade. Jag är själv adopterad och hade diffusa problem med kroppen som jag inte förstod förrän jag började läsa till sensomotorisk reflexpedagog.

För några år sedan fick jag möjlighet att medverka i Sofias Änglar och använda mig av sensomotorisk träning och därmed sprida ordet och nyttan av denna träningsform.

Jag är tränare inom backhoppning och föräldraledare inom fotboll där jag jobbar med motorisk träning för att ge barnen bästa förutsättningar både inom sin idrott, men även fortsatt i livet.


Gunilla Andersson, sekreterare

Driver Sensomotorikstudion i Arvika på deltid  och jobbar som lärare i sv och eng på högstadiet och har även sensomotorisk träning i tjänsten. Har inriktat mig  på sensomotorisk träning vid stress och koncentrationssvårigheter.Åsa Hagdahl, kassör

Sensomotorik tränare – träning av senso (sinnen), motorik och
reflexintegrering.
Arbetar i mitt företag MoovUp, där jag tar emot barn och ungdomar som
har utmaningar med bl.a. inlärning, koncentration, och socialt samspel.
Under flera år har jag även drivit projekt i skolor där sensomotorisk och
motorisk träning integrerats i verksamheten och där vi i projekten sett
positiva resultat på tex. socialt samspel, rörelseglädje, koncentration,
humör, läsning.
Jag håller även föreläsningar om vikten och effekten av grundmotorisk
utveckling och sensomotorisk/motorisk träning.
Utbildning jag har är bl.a. Alla Sinnens 1,5 åriga utbildning, flertalet
kurser MNRI® (arbeta genom nervsystem och reflex integrering
Svetlana Masgutova), auditiv stimulering ( JIAS metoden), visuell träning
/ ögonmotorik.

Pernilla Unevik, ledamot

Jag arbetar som central utvecklingsledare och specialpedagog mot alla förskolor och skolor i Österåkers kommun.

Jag har också ett eget företag där jag föreläser och håller kurser för förskole -och skolpersonal runt om i landet. Föreläser om barn som utmanar, språkutvecklande arbetssätt och medveten motorik bland annat.
Har även specialpedagogisk handledning med arbetslag i förskola.


Ghita Johansson, ledamot

Jag bor i Finland och tycker om att simma, vinterbada och promenera med mina två hundar.
Jag jobbar på Folkhälsan i Finland, en organisation som jobbar med hälsofrämjande verksamhet. Jag har glädjen att få jobba med småbarnsföräldrar samt med simverksamhet i olika former.
Jag gick Alla Sinnens utbildning 2016-2017 i Vörå, Finland. Jag tar emot klienter i en mycket liten skala via mitt företag Reflexia. Jag använder min kunskap om reflexintegrering i mitt dagliga jobb.