Styrelse

Sensomotoriska föreningen

Linda Fries-Åman, ordförande

Jag driver eget företag och tar emot klienter en dag i veckan. De som kommer till mig är en blandning av åldrar med bl a stress, trauman, motoriska utmaningar och adopterade, då jag själv är adopterad och hade diffusa problem med kroppen som jag inte förstod förrän jag började läsa till sensomotorisk reflexpedagog.

För några år sedan fick jag möjlighet att medverka i Sofias Änglar och använda mig av sensomotorisk träning och därmed sprida ordet och nyttan av denna träningsform.

Jag är även hjälptränare inom backhoppning och fotboll där jag jobbar med motorisk träning för att ge barnen bästa förutsättningar både inom sin idrott, men även fortsatt i livet.
Övriga dagar skapar jag informationsgrafik på en dagstidning.


Lisbeth Reinered, sekreterare

Jag är numera pensionär efter ett yrkesliv som barnskötare och resurspedagog i barnomsorgen samt skola och särskola.

År 2007-08 gick jag Alla Sinnens första utbildning till sensomotorisk reflexpedagog. Jag startade då mitt företag där jag tagit emot klienter och har även haft förmånen att få dela med mig av mina kunskaper i skolan. Jag är också utbildad energimassör och kostrådgivare. Mina bästa stunder är när jag träffar klienter som upplever framsteg, stora som små, genom den träning och de rörelser jag rekommenderat.


Maria Lauer, kassör

Till vardags arbetar jag som specialistbarnskötare på förskolan Grinden i Gnesta. Där älskar vi motorik och försöker väva in motoriskträning i allt vi gör. Genom lek bygger vi grunden för barnens vidare inlärning.

2014 fick jag möjlighet att utbilda mig via Alla sinnen och 2015 blev jag färdig sensomotorisk reflexpedagog. Det gör att jag förstår barnens val av aktiviteter på ett annat sätt, de måste vara säkra i sin motorik för att känna trygghet i sin kropp.

Pernilla Unevik, ledamot

Jag arbetar som central utvecklingsledare och specialpedagog mot alla förskolor och skolor i Österåkers kommun.

Jag har också ett eget företag där jag föreläser och håller kurser för förskole -och skolpersonal runt om i landet. Föreläser om barn som utmanar, språkutvecklande arbetssätt och medveten motorik bland annat.
Har även specialpedagogisk handledning med arbetslag i förskola.


Anna Valberg, ledamot

Jag har en bakgrund som massör och många år i skolan där jag jobbat med barn med utmaningar. Jag drev egen mottagning direkt efter utbildningen parallellt med arbete i skolan. Deltog också som handledare på två av Alla Sinnens utbildningar vid sidan av Lars-Erik Berg.
Jag tror på sinnrik rörelse.