GDPR

Sensomotorik Sverige Integritetspolicy GDPR

Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i

Sverige. Föreningens stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna. Den vanliga

medlemshanteringen baseras alltså på avtal, vilket innebär att vi berörs av lagen.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte som

uppgifterna samlas in, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter samt hur du kan

kontakta oss.

Integritetsansvarig

Styrelsen i Sensomotorik Sverige är ansvarig för den personuppgiftsbehandling

som sker inom ramen för föreningen.

Hur personuppgifter behandlas och samlas in

Sensomotorik Sverige samlar in personuppgifter från den registrerade,

antingen via medlemsansökan, telefon eller i samband med en föreningsaktivitet.

Sensomotorik Sverige registrerar i normalfallet namn, adress, e-post,

telefonnummer och uppgifter relaterade till utbildning.

Känsliga personuppgifter

Sensomotorik Sverige tar endast in känsliga uppgifter i samband med arrangemang

där uppgifter krävs om eventuella matallergier.

Dessa uppgifter sparas inte.

Till vad personuppgifterna används

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta och informera

dig kring föreningens verksamhet.

 

Hur länge uppgifterna sparas

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem.

Delning av uppgifterna

Vi kan komma att dela dina uppgifter med övriga medlemmar i

Sensomotorik Sverige.

Den registrerades rättigheter

Du som registrerad har rätt att få veta om och hur Sensomotorik Sverige behandlar

dina personuppgifter. Vill du veta vilka personuppgifter som finns registrerad över

dig kan du begära ett registerutdrag genom att skicka in en skriftlig, undertecknad

begäran.

Om dina uppgifter är felaktiga eller missvisande har du rätt att begära rättelse av

uppgifterna.

Vad händer om du inte vill lämna dina uppgifter

Vill du inte lämna dina uppgifter har du inte möjlighet att vara medlem i

Sensomotorik Sverige.

Uppföljning av Sensomotorik SverigesIntegritetspolicy

Personuppgiftsskydd är sedan 2019-03-24 en återkommande punkt på styrelsens

dagordning och arbetet med kontroller och förbättringar redovisas i

verksamhetsberättelsen.

Såhär kontaktar du oss :

sensomotoriksverige@gmail.com