Vad gör en sensomotorisk tränare?

Första besöket

När vi träffas undersöker vi vilka orsaker det finns till inlärningsblockeringarna. Om klienten har svårigheter med sina grundläggande rörelsemönster får ni ett personligt utformat träningsprogram som ska göras 10 – 15 minuter varje dag.

Ett första besök tar cirka två timmar.

Uppföljande besök
Vi träffas ett antal gånger under ett halvår, oftast en gång i månaden. Då tittar vi på hur klienten utvecklats och justerar det individuella träningsprogrammet.

Uppföljande besök tar en timme.


Lyssningstest och ljudterapi   
Om vi misstänker att klienten har koncentrationssvårigheter som är orsakade av överkänslighet för ljud, eller om svårigheterna att läsa och skriva kan ha audiologiska orsaker, gör vi ett lyssningstest för att fastställa språkljudsuppfattningen.
Detta kan leda till att vi rekommenderar JIAS, PhD Kjeld V Johansens ljudterapi.
Den innebär lyssnande 6 dagar i veckan på individuellt anpassad musik 8 – 12 veckor. Därefter gör vi ett nytt lyssningstest.    

Synkoll

Om klienten har svårt att läsa och vi misstänker att ögonen inte samarbetar som de ska får klienten ett träningsprogram för att avhjälpa detta


Avstämning
Efter sex månader gör vi ännu en kontroll av förekomsten av primitiva reflexer och en utvärdering av träningsperioden. Därefter bestämmer vi om och hur vi ska fortsätta samarbetet.

Hur lång tid tar det? 

Att arbeta bort inlärningsblockeringar med sensomotorisk träning är ingen ” kvickfix”.
Det krävs en kortare stund av daglig motorisk träning under lång tid. Det är svårt att i förväg säga vilka klienter som behöver en kort träningsperiod, och vilka som behöver längre tid på sig. Ju yngre klient, desto kortare träningsperiod, kan man säga.


En genomsnittlig träningsperiod är mellan nio till tolv månader. Självklart finns exempel på klienter som tränat både längre och kortare än så.
Vanligtvis brukar klienter och vårdnadshavare uppleva förändringar och förbättringar redan efter 3 – 6 veckors övningar. Det brukar uppmuntra till fortsatt träning.