Vem kan bli hjälpt?

Vi vänder oss i första hand till barn, unga och vuxna som har olika typer av inlärningshinder. Det kan vara svårigheter att läsa och/eller skriva, koncentration, klumpighet, affektutbrott och andra svårigheter.

Metoden har också haft positiv påverkan på personer med hög stressnivå och posttraumatisk stress.


Behandling och ett individuellt anpassat träningsprogram, som enbart består av rörelser, hjälper personen att integrera de reflexrester som är orsaken till hans/hennes svårigheter.

För lärare, förskollärare, föräldrar, terapeuter och andra som är intresserade av våra arbetsmetoder arrangerar vi föreläsningar och kurser.