Neurosensomotorisk träning

Reflexintegrering

Med reflexintegrering upprepar vi rörelsemönster som klienten skulle ha gjort under sina tidigaste år. Nervnätet utvecklas och hjärnan får en andra chans. Vi grundar vårt arbete på två metoder som utvecklats parallellt:

MNRI®: Svetlana Masgutovas metod.
Kopplingen motorisk och kognitiv utveckling har studerats länge i Sovjetunionen och Ryssland. Vygotsky var en forskare som tidigt såg dessa samband. Hans pionjärarbete har utvecklats (Luria, N Bernstein m fl) och presenterats för oss av Dr Svetlana Masgutova.
Svetlana Masgutova har förfinat diagnosmetoder och behandlingsmetoder så att behandlingstiden förkortats avsevärt. Denna metod sprider sig nu snabbt över världen och tillämpas i ett 30-tal länder i alla världsdelar.
MNRI® använder grundläggande rörelsemönster och reflexmässiga reaktioner för att ta kroppen ur kroniska stresstillstånd och för att hjälpa utvecklingen framåt. MNRI® är framgångsrikt vid PTSD-lika tillstånd och utmattningssyndrom.

Rörelse påverkar våra hjärnors utveckling i positiv riktning. Man kan komma tillrätta med allt från stress, motoriska utmaningar, koncentrationssvårigheter mm

Länkar:

https://masgutovamethod.com/

http://mnriguide.masgutovamethod.eu/

 

INPP, Peter Blythes metod:
Peter Blythe och Sally Goddard har i England utvecklat metoder för reflexintegrering sedan 70-talet. Deras forskning rör sig om att klarlägga sambandet mellan motorisk utveckling, reflexintegrering och inlärningssvårigheter. Metoden används i 16 länder runt om i världen och kom till Sverige i början på 80-talet. Den går ut på att med ett antal dagliga övningar under 1- 2 år utveckla klientens grundläggande rörelsemönster och därmed påverka den kognitiva förmågan.

Länkar:

www.inpp.se

www.sensomove.se