Rytmisk rörelseträning

Inslag av rytmisk rörelseträning enligt Dr Harald Blomberg
Rytmisk röreleträning syftar till att koppla samman olika delar av hjärnan för att utveckla klientens rörelsemönster. Med dessa rörelser stimuleras bland annat signalflödet till cerebellum (lillhjärnan) som reglerar musklernas an- och avspänning.
Rytmisk rörelseträning stimulerar också hjärnbarken och frontalloberna. Ändrad muskeltonus, ökad vakenhet, minskad hyperaktivitet, bättre uthållighet, motorik och koncentrationsförmåga märks ofta efter daglig träning i ett par månader. 

Läs mer på:

https://haraldblomberg.com