Visuell perception och synens betydelse för inlärning

Om någon av de reflexer som hjälper ögat att utvecklas inte utvecklas fullt ut, kan barnet få svårigheter med sin syn. Det kan innebära huvudvärk, dubbelseende, läs- och skrivsvårigheter, jobbigt med koncentrationen eller trötta ögon som ser suddigt efter en stunds läsning. 

Vi gör ingen synundersökning, det är optikerns arbete.

Vi noterar ögonens förmåga att ställa om skärpan mellan olika avstånd och hur bra ork man har att hålla skärpan klar på nära håll när man läser. Om barnet tex har en mikroskelning kan det innebära att barnet har dålig samsyn, vilket ofta ger synstress.

Synstress kan uppstå om man inte orkar se, men kämpar på i alla fall. 
Då kan man få symptom som:

- Huvudvärk

- Grusiga trötta ögon som svider och tåras

- Ont i eller bakom ögonen

-  Bokstäverna ”rör sig ”

- Texten blir suddig eller dubbel

- Håller texten väldigt nära vid läsning

- Vrider texten eller huvudet vid närarbete

- Ljuskänslig även inomhus

- Svårigheter att kunna läsa av från tavlan


Dubbelseende får man när höger och vänster öga inte tittar på samma ställe. Då kan inte hjärnan smälta samman bilderna till ett synintryck. Ibland kan det hjälpa med synträning, men om dubbelseendet uppkommit plötsligt vill vi att du ska åka till en ögonmottagning för vidare undersökning. 

Problemen med samsynen brukar ge med sig efter synträning. 

Vår mentor och lärare under utbildningen har bl a varit optiker och optometrist Åsa Jernberg och Lena Rasmussen

https://www.optikerjernberg.se

www.optokonsult.se