Medlemskap

För att godkännas som medlem i Sensomotorik Sverige krävs det vissa kriterier som finns att läsa i våra stadgar. Du är välkommen att ansöka som stödmedlem.


_medlemskap och stödmedlem.pdf
Ansökan om medlemskap i.pdf