Styrelse

Sensomotoriska föreningen

Lars-Eric Berg, ordförande

kom i kontakt med sensomotorisk träning på -90talet genom INPP, en metod utvecklad i England av Dr Peter Blythe. Kort därpå mötte jag Dr Svetlana Masgutova, som vidarebefordrade den ryska synen på motorisk utveckling: Motorisk, mental och kognitiv mognad går hand i hand. Som speciallärare i vårt företag Alla Sinnen AB har jag arbetat med klienter i alla åldrar för att de ska nå sin fulla potential.
Via Alla Sinnens utbildningar har jag förmedlat metoden till ett hundratal personer. Mentor på Gripsholmsskolan i Mariefred. Tar emot klienter, främst med skolrelaterade problem som dyslexi, koncentrationssvårigheter mm
Läromedelsförfattare till bl a till Hjärnvägen till inlärning, Natur & Kultur förlag.


Gunilla Andersson, sekreterare

Driver Sensomotorikstudion i Arvika på deltid  och jobbar som lärare i sv och eng på högstadiet och har även sensomotorisk träning i tjänsten. Har inriktat mig  på sensomotorisk träning vid stress och koncentrationssvårigheter.Åsa Hagdahl, kassör

Sensomotorik tränare – träning av senso (sinnen), motorik och
reflexintegrering.
Arbetar i mitt företag MoovUp, där jag tar emot barn och ungdomar som
har utmaningar med bl.a. inlärning, koncentration, och socialt samspel.
Under flera år har jag även drivit projekt i skolor där sensomotorisk och
motorisk träning integrerats i verksamheten och där vi i projekten sett
positiva resultat på tex. socialt samspel, rörelseglädje, koncentration,
humör, läsning.
Jag håller även föreläsningar om vikten och effekten av grundmotorisk
utveckling och sensomotorisk/motorisk träning.
Utbildning jag har är bl.a. Alla Sinnens 1,5 åriga utbildning, flertalet
kurser MNRI® (arbeta genom nervsystem och reflex integrering
Svetlana Masgutova), auditiv stimulering ( JIAS metoden), visuell träning
/ ögonmotorik.

Pernilla Unevik, ledamot

Jag arbetar som central utvecklingsledare och specialpedagog mot alla förskolor och skolor i Österåkers kommun.

Jag har också ett eget företag där jag föreläser och håller kurser för förskole -och skolpersonal runt om i landet. Föreläser om barn som utmanar, språkutvecklande arbetssätt och medveten motorik bland annat.
Har även specialpedagogisk handledning med arbetslag i förskola.


Ghita Johansson, ledamot

Jag bor i Finland och tycker om att simma, vinterbada och promenera med mina två hundar.
Jag jobbar på Folkhälsan i Finland, en organisation som jobbar med hälsofrämjande verksamhet. Jag har glädjen att få jobba med småbarnsföräldrar samt med simverksamhet i olika former.
Jag gick Alla Sinnens utbildning 2016-2017 i Vörå, Finland. Jag tar emot klienter i en mycket liten skala via mitt företag Reflexia. Jag använder min kunskap om reflexintegrering i mitt dagliga jobb.