Vad är sensomotorisk träning?

Från födelsen utvecklas vi på många olika plan samtidigt. 

"Senso" betyder sinnen och "motorik" hur vi rör oss. Sinnen och motorik måste samverka för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld. Denna utveckling sker vanligtvis samtidigt, spontant och naturligt hos barn.

Brister i sinnenas samspel
Om motoriken och/eller samspelet med något sinne inte utvecklats fullt ut kan det ge svårigheter: Barnet kan få problem med balansen, bli klumpigt, få svårt att läsa och skriva, ha otydligt tal, ha svårt att koncentrera sig, vara över- eller underaktivt, få svårigheter att tolka sociala signaler och följa lekregler, vilket ger beteendemässiga brister mm
Brister i detta samspel ger effekter som beskrivs som ”utvecklings- och neurologiska dysfunktioner”.

Reflexerna driver utvecklingen framåt.
Alla människor föds med en uppsättning primitiva rörelsemönster i kroppen. De är reflexmässiga rörelser, som vi gör ofrivilligt och omedvetet. Hos spädbarn avlöser de varandra och får dem att åla, krypa, resa sig upp, gå och springa. När barnen lär sig kontrollera sina rörelsemönster kopplas högre nivåer i hjärnan in. Därefter tränar de sig tills detta sker automatiskt.

Först då rörelsemönstren utvecklats fullt ut kan barnen göra flera saker samtidigt. Då får de tillgång till hela sin potential och har förutsättningar för att lära nya kunskaper och färdigheter.

 

Om rörelserna inte automatiserats, och hjärnans högre funktioner ännu inte tagit över, kommer reflexresterna att påverka personens rörelsemönster. Barnet kan inte styra sin kropps rörelser. De blir lätt trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp ( tex att sitta stilla. De får svårt att koncentrera sig på inlärning, eller också blockerar reflexmönstren vidare utveckling.

Sensomotorisk träning
Sensomotorisk träning innebär att vi undersöker vilka primitiva rörelsemönster som inte utvecklats fullt ut. Utifrån flera olika metoder utformar vi individuella träningsprogram för att utveckla dessa. Klienten får upprepa de tidiga rörelserna, skapa nya kopplingar i nervsystemet och automatisera de naturliga rörelsemönstren. När detta skett har vi skapat nya förutsättningar för inlärning.