Vad är en sensomotorisk tränare?

Sensomotoriska tränare har genomgått en utbildning på 1.5 år hos Alla Sinnen i Mariefred. Utbildningen har varit uppdelad i 8 block om vardera 4 dagar med praktik och teori inlagd mellan blocken.

Alla Sinnens utbildning har innehållit följande moment:

Sensomotorisk träning

Reflexintegrering
Med reflexintegrering upprepar vi rörelsemönster som klienten skulle ha gjort under sina tidigaste år. Nervnätet utvecklas och hjärnan får en andra chans. Vi grundar vårt arbete på två metoder som utvecklats parallellt:
MNRI: Svetlana Masgutovas metod,  Läs mer här 
INPP, Peter Blythes metod Läs mer här

Inslag av rytmisk rörelseträning enligt Dr Harald Blomberg
Rytmisk rörelseträning stimulerar hjärnbarken och frontalloberna. Ändrad muskeltonus, ökad vakenhet, minskad hyperaktivitet, bättre uthållighet, motorik och koncentrationsförmåga märks ofta efter daglig träning i ett par månader. Läs mer här 

Auditiv stimulering enligt JIAS-metoden

Ljudstimulering enligt JIAS-metoden

Språksvårigheter kan ha flera orsaker. En viktig orsak kan vara hörseln. En bra ljuduppfattningsförmåga är en förutsättning för aktiv språkinlärning enligt PhD Kjeld Johansen

Läs mer här 

Visuell perception och synens betydelse för inlärning

Om någon av de reflexer som hjälper ögat att utvecklas inte utvecklas fullt ut, kan eleven få svårigheter med sin syn. Det kan ge svårigheter med läsinlärning.  

Läs mer här

Kostens betydelse

Att kosten har en stor och avgörande betydelse för vår koncentrationsförmåga och välmående är numer en etablerad sanning.

I utbildningen har vi haft olika föreläsare som t ex visat på kopplingen mellan kost och koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Läs mer här