Auditiv stimulering enligt JIAS-metoden.

Ljudstimulering enligt JIAS-metoden

Språksvårigheter kan ha flera orsaker. En viktig orsak kan vara hörseln. En bra hörsel är en förutsättning för aktiv språkljudsuppfattning enligt PhD Kjeld Johansen.

Audiologiska orsaker kan leda till att barn inte börjar prata, att de vänder på bokstäver, uttalar orden fel, inte hittar orden, har svårt att göra sig förstådda m.m. Man kan bara säga de ljud man hör.

Vi gör ett test på barnets språkljudsuppfattning. Om testet visar något avvikande från normen får barnet lyssna på specialinspelad musik som anpassas efter barnets hörselkurva. 

Ljudstimulering= träning av språkljudsuppfattningen är ett verktyg som kan göra göra det lättare för barn, unga och vuxna att motta, urskilja och uppfatta ljud. Träningen bygger bl a på den franske läkaren Alfred A Tomatis teorier om utveckling av en optimal hörselkurva. Stress och ljudkänslighet hänger ihop och ibland kan det vara svårt att värja sig för och sålla bland alla ljud i vår omgivning. Detta kan man förbättra genom ljudstimulering.

Det man tränar är inte att man hör utan hur man uppfattar det man hör.

Det är aldrig för sent att träna upp språkljudsuppfattningen förutsatt att du inte har en hörselskada. 

Läs mer om metoden här: www.dyslexia-lab.dk